TRỰC TIẾP

South America TDV | 07:00 - 15/01/2022

Colo Colo

Colo Colo

2 - 1

Universidad de Chile

Universidad De Chile

Shares
Share
Share

Nhà Cái Uy Tín

THƯỞNG THÀNH VIÊN MỚI
2.000.000 VNĐ

Đội hình thi đấu

Colo Colo
0 B. Cortés
0 Ó. Opazo
0 G. Suazo
0 M. Falcón
0 E. Pavez
0 C. Fuentes
0 G. Costa
0 V. Pizarro
0 J. Lucero
0 M. Bolados
0 P. Solari
Universidad De Chile
0 H. Galíndez
0 L. Casanova
0 Y. Andía
0 Marcelo Morales
0 J. Martínez
0 P. Aránguiz
0 C. Moya
0 J. Carrasco
0 J. Fernándes
0 R. Fernández
0 C. Muñoz

Đội hình dự bị

Colo Colo
0 L. Gil
0 J. Cruz
0 J. Rojas
0 A. Oroz
0 L. Arriagada
0 B. Soto
0 C. Santos
0 B. Gutiérrez
0 C. Villanueva
0 O. Carabalí
0 D. Gutiérrez
0 C. Zavala
Universidad de Chile
0 F. Lobos
0 G. Tapia
0 C. Campos
0 L. Alarcón
0 F. Castro
0 D. Osorio
0 N. Espinoza
0 D. Navarrete
X