TRỰC TIẾP

Peru Primera Division | 03:30 - 23/10/2021

Sport Boys

Sport Boys

Carlos Mannucci

Carlos Mannucci

Shares
Share
Share

Nhà Cái Uy Tín

THƯỞNG THÀNH VIÊN MỚI
2.000.000 VNĐ

Đội hình thi đấu

Sport Boys
28 P. Álvarez
13 R. Revoredo
18 J. Rostaing
3 P. Fuentes
2 J. Bolívar
5 A. Ampuero
8 L. Ramírez
10 J. Chávez
7 T. Carranza
16 E. Nungaray
17 J. Villamarín
Carlos Mannucci
12 M. Heredia
3 G. Godoy
20 K. Moreno
4 R. Lutiger
31 J. Fuentes
7 O. Noronha
10 F. Rodríguez
11 J. Núñez
28 D. Dioses
16 P. Cabel
22 J. Fernández

Đội hình dự bị

Sport Boys
25 B. Serrano
21 D. Ramírez
30 J. Alarcón
9 L. Campana
19 S. Penco
12 G. Gambetta
24 E. Uribe
Carlos Mannucci
30 P. Díaz
32 L. García
23 J. Barco
17 K. Palomino
15 A. Chávez
18 J. Escate
13 H. Benincasa

Các trận khác

X